Byen Der Forsvandt

Kulturfokus sommer 2016

Om Natten, han laa i sin seng, blev han af Gud varet om, at forlade Landet iilsomt; og da begyndte Storm og Høivande; hele Rungholdt og syv Kirkebyer sank, og kun Præsten, hans Pige og to Jomfruer, som havde været i Kirke, undslap. (Fra H.C. Andersen "De to baronesser") Den sagnomspundne middelalderby Rungholt lå vest for halvøen Nordstrand, mellem halligen Suedfall og Pellworm i Vadehavet ud for Husum. Den 16. januar 1362 var der en stormflod, der indgik i historiebøgerne som Den Store Manddrukning. I løbet af den sank Rungholt bogstaveligt med mus og mand på en enkel nat. Der er forskellige teorier om hvordan det kunne ske. Faktum er, at hele Edams Herred, som omfattede Rungholt lå under havet og var omgivet af diger. På grund af den forudgående pest og/eller saltudvinding blev digerne ikke tilstrækkeligt vedligeholdt, så de gav efter for stormfloden. Der florerer forskellige tal på, hvor mange mennesker der omkom den nat. Videnskabelig medarbejder Tanja Bråmmer, som arbejder i øjeblikket med etableringen af en ny og omfattende udstilling om Rungholt, mener at der boede omkring 2.000 mennesker i byen, da katastrofen fandt sted.

 

Betydelig handelsby

 

De mange arkæologiske fund indikerer at Rungholt var en by med et blomstrende handelsliv. Der blev omsat og fragtet salt, rav, kvæg og afgrøder mellem Rhein-Main-området, England, Norden og Benelux. Der er endda gjort fund som spansk-maurisk keramik med muslimske indskrifter, der tyder på handel med arabiske kulturkredse. Ligeledes er der rester fra en sluse, der formentlig var sejlbar for større skibe. Men stadig er Rungholt omsværmet af mystik og ubesvarede spørgsmål. Prof. Dr. Juergen Newig har arbejdet med Rungholtforskningen og er nået frem til resultater, der skulle præsenteres i en ny udstilling. Desværre afgik Jårgen Newig sidte efterår ved døden, men hans udstillingsprojekt fortsætter. Tanja Bruemmer sidder nu med Newigs forskingsrelaterede arv og koordinerer udstillingen, der fra den 29. maj skal supplere og udvide den nuværende faste udstilling i Nissenhaus i Husum. Men allerede nu kan man følge forberedelserne i bloggen på udstillingens hjemmeside.

 

Hvem var menneske i Rungholt

 

På udstillingen vil man også kunne se en rekonstruktion af mindst en Rungholt-beboer. Fem kranier, som er fundet i Vadehavet, hvor Rungholdt har ligget, er blevet sendt til Kiel til DNA-analyse. Et af dem er blevet kopieret af Europa-Universitet Flensborg og danner nu udgangspunkt for en tre-dimensionel rekonstruktion, som retsmediciner dr. Constanze Niess står for. Ved hjælp af en teknik, som hun har brugt til identificering af lig siden 2001, laver hun nu også arkæologiske rekonstruktioner. Baseret på en række fikspunkter på kraniet, kan man finde ude af, hvor tykt et fedt- og hudlag normalt er. Hvert kranie er individuelt, så rekonstruktionen bliver ikke noget gætværk, men selvfølgelig er der også tale om kunstnerisk frihed - især hvis DNA-analysen ikke leverer tilstrækkelig med data på grund af kraniets alder. Der er også søgt midler til at få de andre menneskelige rester fra Rungholt undersøgt. "Det kunne jo være spændende at se, om en af dem var en handelsrejsende langt væk fra", slutter Tanja Bruemmer.