På grund af den intensive forskning af nogle Rungholtforsker kan man åbne op for en vis billede af Rungholt dag. Men man stadig vide relativt lidt om byen og dens virkelige betydning i middelalderen. Hendes undergang er i dag så vidt muligt i mørke. Den Edomsharde var et administrativt distrikt i det nordlige Friesland. Rungholt er den største by i dette Harde. En Harde opdelt i flere sogne. De sogne blev igen opdelt i flere landbrugssamfund.


At Rungholt tilhører til den administrative distrikt fra Edomsharden viser os den såkaldte "Designatio der Harden und Kercken in Frisia Minori oder Nordfreßland (1240)" i denne skriftligt sognene blev opregnet i Harden i det nordlige Friesland. For Edomsharde derved giver det følgende billede:

Edomsharde: Gackenboll, Stinteboll, Odenbull, Helgens vel Niendam, Rungholt, ein Flecken, Ackenboll, Hereßboll, Emtsboll, Overmartfloth, Uttermartfloth, Feddrings Capell, Obbenboll, Brunock vel Brunoctum, Siverts Capell.

Indtil Odenbüll og dagens kirke på Nordstrand St. Vincent alle disse Harden, seneste i Buchardiflut, gik under knap 300 år efter Rungholt. En anden skriftligt dokument viser præcist hvilken sogne gik under i den første oversvømmelse. Den Schleswiger Bischoff Nicolaus Brun forlod kort efter oversvømmelsen at oprette en liste over mistede sogne.

"Edomsharde: Illegroft, Bruneke, Stuntebull, Haligenaß, Niegedam, Rungehalt, Ackenbul, Gunder Marflott und parochia Feddering Man oder Rip".

 

Beboere i Edoms Herred var blandt de såkaldte kong Friesen. De omfattede i alt 13 forskellige Harden i Uthlanden og marsken. De var ikke underordnet Jyske Lov. De levede i henhold til deres egen frisiske lov. Det var Edoms Herred en både betydelig og ganske velhavende Harde, viser blandt andet det såkaldte tingbogen af den danske kong Valdemar II. fra år 1231. Edoms Herred var et af hans vigtigste skatteydere. For de alene bragt til en imponerende 20 procent af de samlede skatter i Nordfrisland. Disse anklager blev bundet til deres salg. Så den økonomiske magt Edoms Herred for denne gang var og er ikke undervurderes.

Handel i Edoms Herred / Rungholt

Befolkningen i Rungholt handlet godt primært med salt. Flere produkter var kvæg, rav, men sandsynligvis også animalske produkter som mælk, uld, ost osv og korn. Forskellige dokumenter bevise Edoms Herred og Rungholt som deres vigtigste sted som handel "center". Alle disse dokumenter bære segl Edoms Herred. Det er slående, at efter 1362 en ny segl fundet sin opland. Sandsynligvis gik de ældre tabt i stormflod. De ting ændret afgørende viser blandt andet et dokument fra år 1400. Her beskrives den nye vej til havnen. Placeringen af havnen, samt tilgang havde ændret sig så meget med stormfloden, at søfolk skulle være re-orienteret, hvor de skal rette deres skib. På samme tid, de sikre købmænd fra Bremen til sikker adfærd i handelen.

 
Rådet og fælles limning af Edoms Herred lover Bremens købmænd, der kommer til dem sikker passage. - 15 juli 1400

"Wytlyk zy al den ghenen, de hvis bref zen Edder høre lezen, dat wy tatlude unde wy Meyne tilsluttet tu Edumsherde gheven vrede unde Leyde al den koplude van Bremen, åben for os Komen ved ounce besætning, unde neyn du eme tu schadene, alzo Verne Alze ere Leyde sulven nycht eyn Breken. Wente i dat Hever dep Schol gy yn leghen, Wente repræsenterer Zund ottende bude alle vol zoldes, valete. Unde ik Acghe Autzone Leyde ju ok at oz land tu Komen tu unde yngel AF van Mynes Heren af herthyghem weghen. Tu ener bewyzene, dat Dyt krig er, af Hebbe wy unzes komfur ynghezeghel ghevuyghet før dens BREF. Dato anno Domini 1400 divicionis apostolorum."

Dette viser, hvor stærk den Edoms Herred dengang var. Kun få år efter den forfærdelige storm tidevand og i en tid med væbnet konflikt, de kan handlende til at bekende sikkerhed til koebmand. Andre dokumenter med den gamle pakning sikre yderligere handlende til sikker passage og fred. I 1261 de mennesker fra Frisland sluttede tre års fred med Hamburg, 1284 sikrer Hertug Valdemar IV. Sikker adfærd. Fra januar 13, 1355 et brev går til Grev Ludwig III. i Flandern, hvor det også kommer til uberørte handelsruter. Selv en erklæring om neutralitet udstedt beboerne i Edoms Herred, da det greven Henry II. Og Adolf VII. Sworn i januar 1358, når deres militære angreb ikke at hindre yderligere Harden. Det mod, visdom, viden og magt Edoms Herred er klart i denne ed. Beboere foretrækker sikker fred med greven og dermed de handelsmæssige forbindelser med hensyn til deres faktiske naboer. synes særlig interessant et dokument af 19. juni 1361. I dette dokument rådsmedlemmerne giver alle indbyggere i Hamburg Trade Security indtil 1 maj 1362. Det er den sidste kendte dokument fra Edoms Herred før tsunamien. De manglende underskrifter og den manglende stednavn på dette dokument kan kun være én fortolkning. Den Edoms Herred og Rungholt var så velkendt, at en henvisning til Hardesthing, og tætningen var nok til at redde dette dokument kan anses for gyldig.

 

Selv en erklæring om neutralitet gav indbyggerne i Edoms Herred, da de svor i januar 1358 at ikke hindre Greven Henry II. Og Adolf VII. på deres militære angreb om yderligere Harden. Det mod, visdom, viden og magt fra Edoms Herred er klart i denne ed. Beboere foretrækker sikker fred med greven og dermed de handelsmæssige forbindelser med hensyn til deres faktiske naboer. Særlig interessant synes et dokument af 19. juni 1361. I dette dokument rådsmedlemmerne giver alle indbyggere i Hamburg kommerciel sikkerhed indtil 1 maj 1362. Det er den sidste kendte dokument fra Edoms Herred før tsunamien. De manglende underskrifter og den manglende stednavn på dette dokument kan kun være én fortolkning. Den Edoms Herred og Rungholt var så velkendt, at en henvisning til Hardesthing, og tætningen var nok til at redde dette dokument kan anses for gyldig.

Hvem kørte rungholter handel MED?

Importerede varer, der er blevet fundet i Rungholtwatt viser følgende billede:
Det mest interessante synes de spansk-mauriske lustre keramik. De kommer ordentligt fra den spansk-mauriske kultur. De er både inde og uden glaseret mørke, har de arabiske bogstaver og hænder Fatima, der er designet til at beskytte ejerne af disse keramik. På en af krukkerne endda et sted blev optaget "Malaga". De lokaliteter i Watt var sådan, at det. blev indsendt fra en tid senere end midten af det 14. århundrede. Uanset om de har virklig opereret med disse fjerntliggende steder, eller om de var souvenirs af disse fund kan man ikke længere beklager at sige. Kontaktpersoner har men bestemt eksisteret.

Byen Rungholt

Så Rungholt var det vigtigste sted for Edoms Herred, af følgende grunde taler:
1. Rungholt anses sprællende march forlig
2. Tilføjelsen af "pletter", taler også for størrelsen
3. I den såkaldte "Registrum capituli Slesvicensis" Rungholt udføres med en kirke "cum uno Collegio"

Ved kirken "cum uno Collegio" er en såkaldt Collegiate kirke. Dette henviser til en kirke med en vedhæftet kapitel, så en koalition af gejstlige. De levede sammen med fælles regler i livet. Tilstedeværelsen af en sådan skrivefejl koncentration viser vigtigheden Rungholts og er en indikation af befolkningstætheden i denne plette.

Om antallet af indbyggere Rungholts findes forskellige oplysninger. De varierer fra 10.000 over 7.000 til omkring 500. Sandheden vil helt sikkert falde et sted i mellem. Andreas Busch, den store Rungholtforsker anslog antallet af Rungholter til omkring 1000. Han var udadvendt af antallet af brønde, som han havde fundet. Men han har ikke taget hensyn til seneste fund i boringer pa dette skøn. Desuden kort før katastrofen, pesten rasede i det nordlige Friesland.
Den Rungholter skulle have været så ramt af denne sygdom. Alligevel er der tegn på større befolkning. Prof. Dr. Jürgen Newig i 2009 sagde, at Rungholtforskningen sandsynligvis ville korrigere dette tal. Antag størrelsen Rungholts, den fundene boringer, eventuelt udenlandske arbejdstagere, Collegiate og ledelseskompetencer i landet, Mr. Newig synes at have været rigtigt. Vi håber i løbet af udstillingsprojektet at kunne være mere specifik.

folk i Rungholt

Om de mennesker, som boede i Rungholt kan man sige lidt på grund af dårlig skrivning placering og den store ødelæggelse. Ikke desto mindre, er der et par spor. Der blev et par menneskelige rester fundet og det på helt forskellige punkter om omradet af Rungholt. En af kraniet er blevet undersøgt. Dette er en mand af den afdøde er mellem 30-35 år. Hvorfor og når er endnu ikke kendt. Hans tænder viser tydeligt stress karakteristika, der muligvis kunne tyde om en sult periode. Vi fra Museumsforeningen ville gerne give nogle af resterne et stykke af deres identitet. Derfor er vi taknemmelige for, at vi har fundet nogen, der vil gennemgå kranierne på gamle DNA-analyse. Så kommer vi taettere til de historiske folk og forstå måske mere om denne menneskelige katastrofe. En blødt væv genopbygning er en anden drøm af vores udstilling team, om det vil ske, er stadig i stjernerne. Alle nuværende forskningsresultater skal blive offentliggjort her.

Hvad spiste Rungholter?

Brændte madrester i opdaget pitcher skårene viser, at den vegetabilske vigtigste fødevarer af Rungholter var stavet og byg. Desuden blev bønner spist. Bone finder foreslå en rig menu af Rungholter. Vi har fundet knogler af kvæg, får, grise, geder, høns, heste og gæs. Formentlig knoglemarven var vigtigt for ernæring. Nogle af knoglerne viser tydeligt hundebid og blev gnavet. Cirka 2% af de fundne knogler i 1986 blandt de indenlandske hunde af Rungholter. Også fisk var sandsynligvis forbruges, men de var ikke den vigtigste fødevarer af indbyggerne i Edoms Herred. Den præst fra Nordstrand John Petreus fortalte hvordan fødeindtagelse i det 16. århundrede. blev bestilt i Nordstrand. Han beskriver rigdom og alle godbidder: fra saltet, kogt og stegt gås, bacon, røget okse og lam, ost, æg og mejeriprodukter storslået. For alle måltider var der gyldne smør, og selv de fattige levede som herremænd. Levevilkårene i Nordstrand var dem i Rungholt meget ens. Selv at sildeben og muslinger optrådte sjældent på menuen talte om den rigdom af Harde, var fisk en meget lang tid anset som fødevarer af de fattige. Samtidig dental optegnelser af vores Rungholters synes at strider mod denne rigelige tabel. Yderligere undersøgelser vil forhåbentlig være i stand til at løse dette puslespil.

Kun et sofistikeret drænsystem gjort husdyrhold og landbrug muligt.